Web Analytics
ทีมงานนักเลงฟุตบอล ทีวี มอบทุนสปท.

23 กันยายน 2559 ณ สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย (สปท.) พระตำหนักทับแก้ว พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม คณะผู้จัดทำรายการนักเลงฟุตบอล ทีวี นำโดยนายคมกฤช นภาลัย, นายยิ่งรักษ์ รักษ์สุวรรณ, นายธรรมวัตร เอกฉัตร, นายอุดมดิตย์ ยอดภุมรินทร์ และนายไพฑูรย์ ปัญโย รวม 5 คน เป็นผู้แทนรายการฯ เข้ามอบเงินรายได้จากการจัดทำรายการนักเลงฟุตบอล ทีวี (พ.ศ. 2555 - 2559) จำนวน 300,000 บาท ให้แก่สปท.โดยมีนายจิรัฏฐ์ จันทะเสน เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนรับมอบก่อนนำเข้าบัญชีของสมาคมฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านอนุรักษ์และส่งเสริมเกียรติภูมิของทีมชาติไทย ต่อไป.