Web Analytics
สมุดเยียมชมนักฟุตบอลทีมชาติไทย.

คำนิยม "...ขอแสดงความยินดีอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฟุตบอลชาติไทย และแสดงความรู้สึกจากใจ ผมขอชมว่าทุกอย่างสมบูรณ์มาก ได้มีโอกาสได้สัมผัสถึงอดีตฟุตบอลชาติไทย และนักฟุตบอลรุ่นเก่าๆ โดยเฉพาะในสิ่งที่ไม่เคยรู้และเห็นมาก่อน ผมหวังว่าทุกคนที่ได้เห็น คงจะมีความรู้สึกยินดี และตื่นเต้น ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่รักษาประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยไว้ และคงอยู่ชั่วลูกหลาน ขอบคุณครับ..."

นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย (พ.ศ. 2510-2523)

26 กุมภาพันธ์ 2555

คำนิยม "...ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้พวกกระผมมีโอกาสจะได้เป็นแบบอย่างให้กับบรรดานักฟุตบอลรุ่นหลังๆ ขอบคุณครับ..."

ยงยุทธ สังขโกวิท

อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย (พ.ศ. 2504-2511)

27 เมษายน 2555

คำนิยม "...กระผมนายพิชัย คงศรี (หลอ เรดาห์) นับว่ามีเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ามาชมภาพประวัติศาสตร์ของสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยของไทยเรา ถือว่าเป็นตำนานให้อนุชนรุ่นหลังได้มีภาพของอดีตนักฟุตบอลไทย สมัย ร.6 ได้ศึกษา ประเทศไทยถือว่าโชคดียังมีคนรุ่นหลัง ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักฟุตบอลไทย หลายยุคหลายสมัย กระผมในฐานะของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และได้รับเลือกเป็นดาราเอเชีย (ปี 2528) กับเพื่อนรัก คุณเฉลิมวุฒิ สง่าพล ขอให้ประวัติศาสตร์ฟุตบอลสยามจงอยู่คู่กับประเทศไทย เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาตลอดไป..."

พิชัย คงศรี

อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย (พ.ศ. 2517-2530)

25 มิถุนายน 2555

คำนิยม "...ข้าพเจ้านายสราวุฒิ ใจเพชร นักฟุตซอลทีมชาติไทย รู้สึกประทับใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม แห่งนี้เป็นครั้งแรก และอยากบอกว่ารู้สึกขนลุก เมื่อเดินเข้ามาครั้งแรก อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล ได้เข้ามาชมภาพประวัติศาสตร์และความประทับใจ ที่เราชาวไทยภาคภูมิใจในความเป็นชาติของเราด้วยความเป็นนักกีฬาฟุตบอล ผมรู้สึกประทับใจที่สุด ที่เป็นนักฟุตซอลคนแรกในประเทศ ซึ่งยังคงลงเล่นทีมชาติไทย และได้มา ณ สถานที่นี้..."

สราวุฒิ ใจเพชร

นักฟุตซอลทีมชาติไทย

๒๙ ต.ค. ๕๕

คำนิยม "ผม น.ต.สมชาย ปูผ้า รู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยการเชิญจากคุณจิรัฏฐ์ จันทะเสน ผมได้เห็นของล้ำค่าของเก่าที่ไม่เคยได้เห็น และผมคิดว่าคนรุ่นหลังถ้าได้มาเยี่ยมชมจะได้เห็นคุณค่าของสะสมที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม แห่งนี้ ผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักฟุตบอลทีมชาติไทย ขอให้สมาคมฯ อยู่คู่กับประชาชนต่อไป"

น.ต.สมชาย ปูผ้า
อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

คำนิยม "ขอขอบพระคุณ ท่านเลขาสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่ให้การต้อนรับและพาชมภาพประวัติศาสตร์ในอดีต ซึ่งมีแห่งเดียวที่พระตำหนักทับแก้ว จ.นครปฐม ขอบคุณท่านเลขา คุณจิรัฎฐ์ และบรรดาน้องๆที่ให้ความเป็นกันเอง อย่างดีเยี่ยม ขอให้สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอล จงยืนอยู่ด้วยความศรัทธาของประชาชนตลอดไป"

ดำรงค์ บุญญะสิทธิ์
นักฟุตบอลทีมชาติไทย (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙)
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

คำนิยม "มีความรู้สึกยินดีมากที่มีส่วนทำให้วงการฟุตบอลเมืองไทยได้ก้าวหน้าและมีสิ่งที่ดี มีตำนานและมีประวัติศาสตร์ที่จารึก นักกีฬาฟุตบอลไว้ ตลอดไป ขอให้สถานที่แห่งนี้อยู่คู่กับนักกีฬาฟุตบอล ตลอดไป ขอบคุณรัชกาลที่ ๖ ที่เก็บภาพดีๆไว้ศึกษา ยินดีมากครับ"

สุวัชร์ วงศ์จิตราทร
นักฟุตบอลทีมชาติไทย (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๐)
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗