Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 5

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555.