Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 4

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554.