Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 24

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภ่พันธ์ 2560.