Web Analytics Made Easy -
StatCounter
โครงการฯ ครั้งที่ 17

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเทือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558.