Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 16

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านห้วยโอน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสวขลา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558.