Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 10

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556.