แผนที่การเดินทางมาพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม ณ พระตำหนักทับแก้ว พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดเฉพาะวันนักขัตฤกษ์).