Web Analytics
สมุดเยี่ยมชม เดือนมิ.ย. 2560

1 มิ.ย. 60

นายรัฐพล คำชนแดน

ประทับใจ

 

นางสาวจินตนา คุ้มเล่ายุง

จากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

 

2 มิ.ย. 60

คัมภีร์ สถิรานนท์

“น่าสนใจและได้รับความรู้”

 

3 มิ.ย. 60

ธนาภรณ์ อุณหนงศา

ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอล

 

สุมาลี โพธิ์อ่อน

 

สวย สงบ ร่มรื่น

Suphaponn Dyhowsici

Happy to be here ! “AWE SUME”

 

ศุภรักษ์ แข็งเหมื่อนเหล่า

น่าสนใจดีค่ะ

 

พรมนัต ชื่นชอบ

น่าสนใจและประทับใจมากค่ะ

 

4 มิ.ย. 60

จีรพรรณ ฬารจนาเศรษฐ์

น่าสนใจ จนท. จนท.อธิบายได้ดี

 

ทรงศักดิ์ สุวรรณประดิษฐ์

ดีใจจัง

 

6 มิ.ย. 60

กลุ่มประสบการณ์มนุษย์กับสังคมโรงเรียนสาธิต มธ.

น่าสนใจและมีความรู้ดีครับสนุกดี

 

7 มิ.ย. 60

ศิริยา ทิพย์สุดา วชิรญา

เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ

 

8 มิ.ย. 60

นางสุรัตน์ เสวตสุภาพ

จัดไว้ลูกหลานได้ดูสมัยเก่าใหม่

 

นายไพโรจน์ พิมจันทร์

 

นางพัชรี กริมทุม

 

10 มิ.ย. 60

สุนันท์

 

11 มิ.ย. 60

ปุญญาภัส กัญญ์ภานุติง

ดีมาก ๆ

 

พิมพาภรณ์ หิรัญอารัตน์

ดีมาก ๆ ประทับใจ ไกด์ของสถานน่ารัก

 

ศรันยา แซ่ลิ้ม

ดีใจ

 

จิน เหรียญทร

ประทับใจ

 

นครินทร์ รอดทับ

ดีงาม

 

นายรุ่ง รวมผล

ดีครับชอบ

 

นางสาวสุนันทา ตันอารีย์

สวยงามมาก

 

นางสาวจันทร์จิรา สร้อยมาลี

 

12 มิ.ย. 60

นายพลกฤษณ์ มงคลยุต

 

13 มิ.ย. 60

คณะ พ.พุทธชินกร

เยี่ยมมาก ควรรักษาไว้ตลอดไป

 

มัทนียา ภู่เกสร

เยี่ยมชม Siamese united

 

15 มิ.ย. 60

อุษา อุดม

เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีมาก ขอบคุณค่ะ

 

อรรถพล พัฒน์พัวพันธุ์

ดีครับ

 

16 มิ.ย. 60

กรุณา คุณากรวงศ์

ดีค่ะ

 

ศุภมาส บุญจันทร์

คำแนะนำดีมาก ถามตอบเป็นกันเอง

 

ภณิตา เกตุรีระพงศ์

แนะนำดี ต้อนรับดี

 

17 มิ.ย. 60

อัษฎา ศรีบุญธรรม

 

รีรชน ระบางแบบ

 

สุปรียา ไล

 

พิมพ์ผกา บำรุง

 

สุริท กีรติการัญภาส

 

นันทวัน เปลี่ยนศิริ

 

ทัศนัช วิดเทพ

 

นายฉัตรชัย วิชาเทพ

ขอขอบคุณที่บูรณะให้สวยงาม

 

นางสาวภัครินทร์ พัฒนเมธวัฒน์

เจ้าหน้าที่แนะนำ บรรยายดีมากค่ะ

 

นายอนุชา ตลุดกา

แนะนำดีมาก

 

ปาลีริฐ นุชโพธิ์

ให้คำแนะนำดีมาก มีอธัยาศัยดี

 

นางสาวพรศิริ สบายดี

ให้คำแนะนำดีมาก

 

นายพรเทพ วงษา

ให้คำแนะนำดีมาก

 

18 มิ.ย. 60

ยิ่งยศ นาปนหะ

สวยงาม ข้อมูลครบ และน่าสนใจ

 

เกรียติศักดิ์ สังข์พระกร

ดีมาก

 

เปรมฤทัย ทรงดอนเครื่อง

ดีมาก

 

พรชนิตร วันพุธ

ดีมาก ให้ความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลในยุคต่าง ๆ ได้ดี

 

ร.ท. อดิเรก วันพุธ

ภูมิใจทื่ได้มาเยือนต้นกำเนิดฟุตบอลในไทย

 

จันทร์จิรา สร้อยมาลี

 

อารีย์ อินทโทส

 

นางหัศภิดิ์ พรพลอย (เชียงใหม่)

ยินดีได้เยี่ยมชมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมได้ดีเกี่ยวกับฟุตบอล

 

กาญจนา เกินศักดิ์ไผ่

รู้สึกดีในการเข้าเยี่ยมชม ได้รับความรู้และความประทับใจ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้คนไทยได้มีความเจริญก้าวหน้าสู่ยุคที่ทัดเทียมผู้อื่น

 

ฟ้าลดา เงินอร่าม

ชื่นชมและชอบมาก

 

กิตติศักดิ์ โชติชัยอร

 

อภิเดช ปิ่นแก้ว (ศรีสะเกษ)

น่ารักครับ

 

20 มิ.ย. 60

นายวีรเชษฐ์ ขจรบุญ

โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่

 

22 มิ.ย. 60

นายภูวดล พลชนะ

 

เด็กหญิงพนิดา เรืองฤทธิ์

 

นางสาวกนกรัต ชุมแพ

 

นายสิริวงษ์ พลชัย

 

นางเกศแก้ว พลชัย

 

เด็กชายพิชยา เรืองฤทธิ์

 

23 มิ.ย. 60

กวิน กาญจนทีมานนท์

 

ชยานนท์ พัฒนฤทธิ์

 

นายพิพัฒน์พงศ์ หนูสวัสดิ์

ดีมากครับ ให้ความรู้ดี

 

นางสาวชลกานต์ มุทุกัณฑ์

 

นายธีรนัย ศรีบุญมานนท์

 

24 มิ.ย. 60

นางสาวพรชิตา บุญอเนก (และครอบครัว)

สุดยอดมาก

 

นางสาวณัฐวดี เมียงสุข

 

วรวิทย์ – ศิริรัตน์ เลิศนที

 

อภิรักษ์ บุญประเสริฐ

แนะนำดีมากครับ

 

นงนุช บัตรสูงเนิน

แนะนำดีมากค่ะ

 

สิรินภรณ์ บัตรสูงเนิน

 

นันทวิภา สุพรรณวรรษา

ขอบคุณมากค่ะได้ความรู้เรื่องฟุตบอล

 

ชุลีกร บุตรหมั่น

แนะนำดีมากค่ะ

 

ชวนะเวทย์ นัยนะแพทย์

 

อรรภูมิ บุตรหมื่น

 

พิสุทธิ์ วิวัฒน์บุตรสิริ

สิ่งของในประวัติศาสตร์น่าสนใจมาก

 

อาร์เซีย บวงวัฒนพงศ์

แนะนำได้ดี

 

ณัชพล ชัชวาลลิขิตกุล

แนะนำสถานที่ดีมากครับ

 

มารุต พุ่มส้มจีน

ได้ความรู้และรู้จักประวัติครับ

 

ธนัชพร พุ่มส้มจีน

 

นุชนาฏ พุ่มส้มจีน

 

สุรภณี ปัญญาทอง

 

ณัฐพล หอมวิเศษ

 

26 มิ.ย. 60

พลอยฉัตร รักษาพล

 

ว่าที่ร้อยตรี ภูวเรศ มณฑลเพชร

สมควรอนุรักษ์ไวให้ลูกหลานสืบไป

 

30 มิ.ย. 60

มัทรพินท์ น้ำผึ้ง

ได้ความรู้มากมาย