โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนสักงามวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554.