โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนบเานหนองคู อำเภอบ้นแท่น จังหวัดชันภูมิ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560.