Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 23

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนหนโงมพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559.