Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 8

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 8 ณ ชุมชนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556.